Homepage


Als luisteren en leren nog vanzelf gaan


GENEROSA

SPREEKT LEERLINGEN MET AD(H)D AAN
OP HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN

met HSWRK!

WAARDOOR LEERLINGEN MET AD(H)D
HUN LEERPROCES KUNNEN BEGRIJPEN

en LOL

EN ZE WEER PLEZIER KRIJGEN IN LEREN


GENEROSA HUISWERKBEGELEIDING VOOR LEERLINGEN MET AD(H)D

tekst: Marieke de Ridder, tekst & training