Generosa

Een uitgesproken visie

Kinderen die zich niet ontwikkelen volgens de standaarden van onze maatschappij, worden door ouders en leerkrachten vaak als een probleem beschouwd. De grote vraag hierbij is: moeten wij ons wel meten aan standaarden? Waarom zouden we, en wat levert ons dat op? En, wat zijn die standaarden dan?
De maatschappij levert het diagnoses op als ADD en ADHD, Autisme, Asperger en PDDnos, die de basis zijn voor protocollen, behandelmethodes en gelden. Maar die diagnoses leveren voor de leerlingen zelf tegelijk ook iets negatiefs op, namelijk het label deficiƫntie, alsof het een vaststaande beperking is waar op onderwijsniveau geen werkelijke oplossing voor bestaat. Doordat het onderwijs niet aangepast is, presteren de leerlingen niet alleen onder hun niveau, ze falen keer op keer en ontwikkelen zo een aversie tegen het leren zelf.
Generosa werkt anders, vanuit mogelijkheden. Generosa gaat niet uit van een deficiƫntie, maar gaat juist uit van de kennis en vaardigheden van elke leerling, positief dus. Generosa spreekt de leerling aan op de eigen kracht en regie. Ieder kind heeft een leerstrategie, en door die strategie samen met de leerling onder de loep te nemen, krijgt de leerling grip op dit proces, en zo uiteindelijk ook weer plezier in leren.
Generosa luistert naar de leerlingen, niet om ze te diagnosticeren maar om ze te begrijpen.
En Generosa luistert ook naar de ouders; zij zijn immers de belangrijkste informatiebron.

Generosa is opgezet door Eva Veldhoen, moeder van een zoon die op zijn dertiende gelabeld werd met ADD, voedselintoleranties, dyslexie en sensomotorische integratieproblemen. Meer>>>