Lol

Leren leren

Je ziet het in alle leeftijden en beroepsgroepen: mensen leren het beste en het makkelijkste van iemand uit de eigen groep die net wat meer ervaring heeft. Zo staan ook leerlingen met AD(H)D eerder open om van een student wat te leren dan van een volwassene. Ze delen sneller dezelfde interesses in muziek, sport en computerspelletjes, en voelen zich ook sneller begrepen.

Contact leggen is de basis …
De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde mediation is écht contact, dus er moet een goede match zijn tussen de student-mediator en de leerling. De leerling is daarin niet opgeleid maar de mediator wel; die weet hoe hij contact moet leggen op basis van respect, empathie en het geven van ruimte. Dit is het bijzondere van HSWRK!, dat de leerling en zijn vermogen tot leren centraal staan.

… voor leren met plezier
Doordat de mediation gericht is op de interesses van de leerlingen, als brug naar een nieuwe leerstrategie, zullen de student-mediator en de leerling plezier en leren verbinden. En hoe vaker de leerling deze ervaring heeft, hoe groter zijn gevoel van kunde en bekwaamheid. Tel uit je lol!