HSWRK!

Leren leren via mediation

Veel leerlingen die gelabeld zijn, hebben een beperkte motivatie om te leren. En door hun vele faalervaringen is de natuurlijke drang om zelfstandig op onderzoek uit te gaan gefrustreerd. HSWRK! wil deze leerlingen motiveren om te leren, dus eigenlijk om weer te leren leren. HSWRK! gaat ervan uit dat deze kinderen weer positieve leerervaringen kunnen opdoen, als ze maar op de juiste manier begeleid worden door studenten die net iets ouder zijn (leeftijdsgenoten) en die het plezier in leren vooropstellen.

In je eentje je huiswerk maken …
De huidige trend in het onderwijs gaat ervan uit dat kinderen spontaan leren en zich spontaan concentreren. Dat doen gelabelde leerlingen ook, mits ze doen wat ze zelf leuk en interessant vinden, bijvoorbeeld sporten, aan hun brommer knutselen en computerspelletjes. Vooral in die spelletjes zit de directe beloning waardoor de leerlingen zich bekwaam weten en bekwaam voelen.
Maar juist als ze in hun eentje huiswerk maken, voelen ze zich bij uitstek onbekwaam en doordat elke vorm van beloning uitblijft, zijn ze ook niet gemotiveerd om zich te concentreren. Tel uit je winst.

…of huiswerk maken met een student-mediator…
Mediaton stelt niet het huiswerk (de stof, wat) voorop, maar de leerling (de leerstijl, hoe). De mediator slaat een brug tussen de cognitieve vaardigheden die de leerling blijkbaar heeft, gezien zijn interesses en bekwaamheden, en de cognities die ontwikkeld moeten worden voor het huiswerk. Zo sluit hij aan bij wat de leerling al kan, en dat levert weer lol op in leren. De mediator opereert dus eigenlijk net als een ervaren collega die een nieuwe werknemer spontaan de weg wijst.

…die is getraind in deze bijzondere vorm van begeleiding…
De student-mediators die onze leerlingen begeleiden, hebben een cursus mediation en AD(H)D en worden ook tijdens de HSWRK!-periode gecoacht. De cursus en de coaching is in handen van StiBCO, de Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (link). De student-mediators volgen aan een hogeschool of universiteit verschillende opleidingen psychologie, pedagogie, andragogie of sociologie, en zijn van daaruit bijzonder geïnteresseerd in deze bijbaan.

…met meetbare resultaten!
Last but not least wordt geregeld de mediation geëvalueerd en het resultaat ervan getoetst.